Nevelési program

MARY POPPINS ÓVODA NEVELÉSI PROGRAMJÁBÓL

Óvodánk az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramjának megfelelően azt vallja:

Az óvodai nevelés a gyermek személyiségének teljes kibontakoztatására, jogainak és szabadságainak tiszteletben tartására kell irányulnia.
A gyermek nevelése a család feladata, ebben óvodánk kiegészítő segítő feladatokat lát el. Óvodánk a mozgásműveltség fejlesztő óvodai nevelési program szerint dolgozik, mert valljuk, hogy a gyermekek leginkább a mozgásba ágyazott tevékenységekben fejlődnek .
Óvodánk feladatának tekinti, 2és fél éves kortól, iskolás korig alacsony létszámú csoportokban, játékos módszerekkel, differenciált, személyiségfejlesztő foglalkozások vezetését.
Célunk a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatása, az egészséges, önbizalommal rendelkező, gátlásoktól mentes gyermekek nevelése.
Alkotó gondolkodásuk, sokszínű érdeklődésük, figyelmük fejlesztése, manuális, intellektuális, zenei, és sportfoglalkozásokon keresztül.
Célunk továbbá, hogy óvodánkból kilépő gyermekeink, külön erőfeszítés nélkül, az óvodai és a családi nevelési folyamat, illetve a gyermek belső érése eredményeként-iskolaérett legyen. Ezért nagyon fontos számunkra az egyénre szabott differenciált, játékos iskola előkészítés.
Eredményes munkánkat vissza-visszatérő iskolásaink példás helytállása bizonyítja.